Tietosuoja ja evästeet

Päivitetty 25.12.2023

 

Saimatext Oy

Haapasalmentie 951B, 82335 Rasivaara
p. +358 (40) 541 0696
Y-tunnus: 2125815-8

 

Henkilötietolaki (523/1999)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR 25.5.2018 alkaen)

REKISTERIN TIEDOT

Rekisterin nimi

Saimatext Oy:n markkinointirekisterit

Hortoilu.fi –markkinointirekisteri
Autuutta aivoille -markkinointirekisteri
Hortoilu.fi -tiedotejakelun rekisteri

Rekisterin omistaja

Saimatext Oy

Yhteyshenkilö

Raija Kivimetsä / Saimatext Oy

Tietojen käsittelijät

Raija Kivimetsä / Saimatext Oy

 

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Markkinointirekisterissä oleville henkilöille lähetetään uutisia, tietoa ja ideoita tapahtumista, tarjotaan tietoa yrityksen toimialaan liittyvistä asioista sekä kohdennetaan markkinointia verkkopalveluissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Keräämme verkkopalvelussamme yksilöityjä henkilötietoja lomakkeiden kautta. Rekisteriin kerätään henkilön sähköpostiosoite. Vapaaehtoisina tietoina kerätään etunimi ja sukunimi.

Käytämme evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja sivuston kehittämisen. Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön omassa selaimessasi.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Yksilöityjä henkilötietoja sisältävä markkinointirekisteriin lisätään henkilöt, jotka ilmoittautuivat rekisteriin lomakkeilla osoitteissa www.hortoilu.fi / www.autuuttaaivoille.fi, sosiaalisen median kanaviin jaetulla lomakkeella tai lataamalla yrityksen tarjoamia ilmaisia materiaaleja.

Tiedotejakelurekisterissä tiedot sisältävät myös ePressi.com -palvelussa kerätyt tiedot tai tiedot, jotka on saatu, kun olemme tehneet yhteistyötä aiemmin tai toimittaja on tilannut esimerkiksi mediakappaleen julkaistusta kirjasta.

Muita tietolähteitä ovat evästeiden kautta kerättävät tiedot.

MAINONNAN KOHDENTAMINEN

Verkkovierailun perusteella voimme kohdistaa verkon käyttäjille mainontaa muissa verkkopalveluissa. Olemme asentaneet verkkopalveluumme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

Facebook Pixel
Lisätietoa TÄSTÄ 

Google Analytics
Lisätietoja TÄSTÄ

 

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille. Poikkeuksen muodostavat luovutukset viranomaisille perustelluissa tilanteissa.

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Käytämme uutiskirjerekisterin ylläpitämiseen ja uutiskirjeiden lähettämiseen MailChimp-palvelua. Mediatiedotteiden jakelut tehdään ePressi.com-palvelulla.

Muita markkinointiin ja sen kehittämiseen käyttämiämme palveluita:

WordPress

Google Analytics

Google Adwords

Facebook

Instagram

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Yritys suojaa markkinointirekistereihin liittyville tileille pääsyn. Tietoja pääsee tarkastelemaan vain rekisteriselosteessa mainitut tietojen käsittelijät.

Tietojärjestelmien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterin omistajan työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Säilytämme rekisterissä olevia tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi milloin tahansa katsoa uutiskirjerekisterissä olevia tietojaan käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa tietojen muokkaus -toimintoa.

Tietojen tarkastuspyynnöön voi lähettää myös rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta rekisteristä vastaavalle henkilölle osoitteeseen 

[email protected].

 

OIKEUS TIETOJEN KORJAAMISEEN TAI POISTAMISEEN

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Rekisteröity voi milloin tahansa muokata uutiskirjerekisterissä olevia tietojaan tai peruuttaa uutiskirjeen tilauksen käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa tietojen muokkaus / peruutus / unsubscribe -toimintoa tai lähettämällä peruutuspyynnön sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Sähköposti tulee lähettää rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta.