Käyttöehdot

Päivitetty 25.12.2023

 

Saimatext Oy

Haapasalmentie 951B,  82335 Rasivaara
p. +358 (40) 541 0696
Y-tunnus: 2125815-8

Yhteyshenkilö

Raija Kivimetsä / Saimatext Oy

 

 

YLEISET KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT

 

YLEISTÄ

Raija Kivimetsä käyttöehdot koskevat asiakkaan www.raijakivimetsa.fi kautta tehtyjä tilauksia.

Sinun tulee hyväksyä nämä yleiset ehdot, jotta voit luoda tilin tai tehdä tilauksen verkkosivujen kautta. Hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt ne kokonaisuudessaan.

Yleiset ehdot astuvat voimaan silloin kun lähetät tilauksen. Raija Kivimetsä varaa itselleen oikeuden päivittää yleisiä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Asiakkaalle tiedotetaan päivityksestä sähköpostitse tai kun asiakas kirjautuu tililleen osoitteessa www.raijakivimetsa.fi (rekisteröityneet asiakkaat) ja / tai seuraavalla kerralla kun asiakas tekee ostoksia verkkosivuston kautta.

 

Maksulliset palvelut

Palvelun kautta on tilattavissa erilaisia maksullisia kursseja ja digitaalisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Raija Kivimetsällä on oikeus muuttaa hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä sivuillaan tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Raija Kivimetsällä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Raija Kivimetsällä on oikeus estää sellainen käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa palvelun käyttäjiä, muita kolmansia osapuolia taikka on muutoin käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Raija Kivimetsä voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää asiakkaan pääsyn palveluun.

Mikäli Raija Kivimetsä lopettaa maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle asiakkaalle, sitoutuu hän palauttamaan asiakkaalle määrän, joka vastaa asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 25 euroa ja, että asiakas ilmoittaa palvelun määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

 

TILAAMINEN ja MAKSUPALVELUN TARJOAJA 

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.

Maksukorttitiedot välitetään salatussa yhteydessä suoraan maksujärjestelmään. Raija Kivimetsä käyttää maksupalveluntarjoajana PayPalia (www.paypal.com) ja Stripea (www.stripe.com)

Stripe ja PayPal ovat turvallisia ja maailmalla laajasti käytettyjä maksujärjestelmiä, joiden välityksellä voi tehdä ostoksia luottokorteilla, kuten MasterCard, Visa ja American Express. Maksu tapahtuu heidän sivuilla, jonne käyttäjä ohjataan automaattisesti ostoksen yhteydessä. Kun maksat ostoksen Stripen tai PayPalin tarjoamilla luottokorttimaksuilla, hyväksyt heidän ehtonsa.

Mikäli asiakas on halunnut tallentaa maksukortin tiedot, asiakas voi milloin tahansa poistaa maksukorttitietonsa palvelusta.

Palvelu tallentaa vain ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä jäsenyyden toimittamisen kannalta.

Raija Kivimetsä poistaa asiakkaan tiedot kirjallisen pyynnön perusteella.

Maksamiseen liittyvissä reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä meilitse.

 

Käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää ostamiensa palveluiden käyttöoikeutta muille ilman Raija Kivimetsän kirjallista suostumusta. Raija Kivimetsällä on oikeus siirtää palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle.

 

Vastuu palvelusta ja vahingonkorvaus- velvollisuus

Raija Kivimetsän vastuu

Raija Kivimetsä ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Raija Kivimetsä ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Raija Kivimetsä ei vastaa palvelun sisällöstä, eikä muusta palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Raija Kivimetsä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Vahingonkorvausta on vaadittava kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsee tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta Raija Kivimetsän vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa palvelun käytöstä sekä palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, palvelulle, palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Raija Kivimetsälle aiheuttamansa vahingon.

Oikeudet palveluun ja palvelun materiaaliin

Palvelun ulkoasun ja palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Raija Kivimetsän. Langella on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon asiakkaan palvelun kautta palvelun julkisille alueille (kuten keskusteluyhteisömme) lähettämää tai välittämää aineistoa Raija Kivimetsän liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa.

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Raija Kivimetsältä saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää palvelua Raija Kivimetsän oikeuksia loukaten.

Käyttöoikeuden voimassaolo

Asiakkaan käyttöoikeus palvelun materiaaleihin säilyy ainoastaan niin kauan, kuin tuotteen tiedoissa on ilmoitettu. Mikäli tuotteessa ei ole ilmoitettu materiaalin käyttöoikeusaikaa, se on enintään 3 kuukautta tuotteen hankintapäivämäärästä.

 

SISÄLTÖ JA LINKIT

Raija Kivimetsä pidättää itsellään kaikki oikeudet verkkosivuilla esitettyihin tietoihin ja sisältöihin. Sisältöjen kopioiminen verkkosivuilta ilman lupaa ei ole sallittua.

Verkkosivustolla voi olla linkkejä toisiin verkkosivustoihin, jotka ovat kolmansien osapuolien ylläpitämiä. Raija Kivimetsä ei vastaa näiden verkkosivustojen sisällöstä.  

KIISTOJEN RATKOMINEN

Kaikki erimielisyydet ja kiistat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos jotakin kiistaa ei pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla osapuolten kesken, asiakas voi pyytää ratkaisua kuluttajariitalautakunnalta.